[fusion_text]The Local Economic Development and Tourism Department of Hessequa Municipality hereby invites all local businesses, accommodation establishments and restaurants to attend a free customer service training workshop. The workshop will focus on basic customer care skills in order to successfully deal and communicate with customers in a professional manner. Delegates will gain basic understanding, knowledge and skills in communicating as well the foundation blocks to building relationships with customers.

The outcomes of the program are as follows:
Understanding the value of customer service
Understand the essence of the Batho Pele principles of service delivery
Building effective customer relationships
Dealing with challenging situations when delivering service
Communicating effectively through various channels

Where: CIVIC CENTRE, RIVERSDALE
When: MONDAY 9 MAY 2016
Time: 08:30 – 16:00

OR

Where: CIVIC CENTRE, RIVERSDALE
When: TUESDAY 10 MAY 2016
Time: 08:30 – 16:00

Due to limited space, only a certain number of participants can be accommodated. Please complete the booking form and email it back to us.  You can contact us on 028 713 7829 for more information. [/fusion_text][separator style_type=”single” top_margin=”20″ bottom_margin=”20″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][fusion_text]Hessequa Munisipaliteit se Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Departement in samewerking met ʼn geakkrediteerde diensverskaffer, nooi alle plaaslike besighede, akkommodasie verskaffers en restaurante uit na ʼn gratis kliëntediens opleiding. Die fokus van die opleiding sal geplaas word op basiese kliëntediens vaardighede. Afgevaardigdes sal ʼn basiese begrip, kennis en vaardighede verwerf rakende kommunikasie en die bou van verhoudings met kliënte.

Die uitkomste van die program is as volg:
Die waarde van kliëntediens
Die essensie van die Batho Pele beginsels van dienslewering
Bou van effektiewe verhoudings met kliënte
Hantering van uitdagende situasies
Effektiewe kommunikasie deur middel van verskeie mediums

Waar: BURGERSENTRUM, RIVERSDAL
Wanneer: MAANDAG 9 MEI 2016
Tyd: 08:30 – 16:00

OF

Waar: BURGERSENTRUM, RIVERSDAL
Wanneer: DINSDAG 10 MEI 2016
Tyd: 08:30 – 16:00

Weens beperkte spasie kan net ‘n sekere aantal afgevaardigdes geakkommodeer word. Voltooi asseblief die besprekingsvorm en epos dit terug aan ons. Vir meer inligting kontak ons gerus by 028 713 7829. [/fusion_text][separator style_type=”none” top_margin=”20″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””]