Grow your tourism business with TEP

The Local Economic Development and Tourism Department of Hessequa Municipality hereby invites all local tourism businesses to attend the Tourism Enterprise Partnership (TEP) information session on Tuesday 9 February 2016 in Riversdale.

TEP provides assistance and funding support to businesses in the tourism industry, ensuring businesses operate efficiently, has good service levels and the required skills to be sustainable. Benefits to registered members of TEP are gaining access to industry information, business networks, discounted services i.e. skills development and market access, and up to 50% cost sharing of pre-approved business services.

Come and join us where a TEP representative will explain the structure, criteria and process of joining TEP and building your business.

Where: CIVIC CENTRE, RIVERSDALE

When: TUESDAY 9 FEBRUARY 2016

Time: 11:00 – 13:00

MORE INFO:

Register with TEP

Working with TEP

++++++

Die Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Departement van Hessequa Munisipaliteit nooi hiermee alle plaaslike toerisme-ondernemings uit om die Toerisme Onderneming Vennootskap (TOV) inligtingsessie op Dinsdag 9 Februarie 2016 in Riversdal by te woon.

TOV bied bystand en befondsing aan besighede in die toerisme industrie wat verseker dat hulle doeltreffend funksioneer, oor standaard diensvlakke en die nodige vaardighede beskik om volhoubaar te wees. Voordele vir geregistreerde TOV lede sluit in toegang tot industrie informasie, korporatiewe netwerke, verdiskonteerde dienste in terme van opleiding en marktoegang, en tot 50% koste-deel programme op voorafgoedgekeurde korporatiewe dienste.

Kom sluit by ons aan waar ‘n TOV verteenwoordiger meer inligting sal verskaf oor die struktuur, kriteria en proses van TOV lidmaatskap en hoe dit u kan help om ‘n besigheid te bevorder.

Waar: BURGERSENTRUM, RIVERSDAL

Wanneer: DINSDAG 9 FEBRUARIE 2016

Tyd: 11:00-13:00