ONDERSTEUN WÊRELD OMGEWINGSDAG

World Environment Day – 5 June / Wêreld Omgewingsdag – 5 Junie

World Environment Day is the United Nations day for encouraging worldwide awareness and action to protect our environment. Since it began in 1974, the event has grown to become a global platform for public outreach that is widely celebrated in over 100 countries. The theme for 2019, “Beat Air Pollution,” is a call to action to combat this global crisis. Understanding the different types of pollution, and how it affects our health and environment will help us take steps towards improving the air around us.

Wêreld Omgewingsdag is die Verenigde Nasies se dag om wêreldwye bewusmaking en aksie aan te moedig om die omgewing te beskerm. Sedert dit in 1974 begin het, het hierdie aangeleentheid astronomies gegroei as ‘n globale platform vir publieke uitreik wat in meer as 100 lande gevier word. Die tema vir 2019, “Bekamp Lugbesoedeling” is ‘n uitroep om aksie te neem om hierdie globale krisis hok te slaan. Indien ons die verskillende tipes besoedeling verstaan en hoe dit ons gesondheid en die omgewing affekteer, sal dit ons help om stappe te neem om die kwaliteit van die lug rondom ons te verbeter.